המעין

תקנת החדש של רבן יוחנן בן זכאי / פרופ' אליעזר גולדשמידט

הורדת קובץ PDF