המעין

שני מכתבים בעניין היחס ליום העצמאות: רא"מ בלוך ור"י הוטנר זצ"ל / הרב יואל קטן

הורדת קובץ PDF