המעין

להודות על הטובה / העורך

הורדת קובץ PDF

להודות על הטובה

גיליון חדש של 'המעין' לפנינו, מלא וגדוש ב"ה מכל טוב, הלכה ואגדה וענייני חינוך ודברי הימים ועוד. הגיליון פותח בניתוח הלכתי שמעוררת הטכנולוגיה התקשורתית החדישה והתרבות המוזרה-לעיתים שבאה בעקבותיה (הלכות משחק הפוקימון), ומסיים בבירור מרתק ספרותי-פסיכולוגי-היסטורי בשאלה הנצחית האם הגולם מפראג היה או לא היה. בתוֶך נמצאים ספיחים אחרונים בענייני שנת השמיטה שתשוב אלינו לטובה בעוד שנים בודדות – אולי כבר בעז"ה כחובה מדאורייתא, ועוד לא הזכרנו חצי מהמאמרים בגיליון זה, שמשתתפים בו אנשי תורה ואנשי ספר, מגוון רחב של יהודים טובים שאלוקי ישראל ותורתו ועמו וארצו בראש מעייניהם, ושאת מה שיש להם לחדש הם בוחרים להציג על דפי 'המעין'. ושוב – איני יכול שלא להשתתף בצערם של עשרות המחברים, צעירים ומבוגרים, חלקם ת"ח מופלגים, שמאמריהם עדיין מחכים על שולחן המערכת, ולא נמצא להם עדיין מקום בגיליונות 'המעין' המודפסים. ועוד מועד לחזון.

בימים אלו אנו רואים בעינינו ניסי-ניסים כמעט יום יום, ואילו פינו מלא שירה אין אנו מספיקים להודות לרבש"ע על כל הטוב אשר הוא גומל את עמו ואת ארצו, על הניסים ועל הנפלאות. הטוב כי לא כלו רחמיו.

                                    הק' יואל קטן
                                    עורך 'המעין'

 

In honor of the 90th birthday of
Mrs. Shani Nagler
Proud mother of alumnus Mr. Marvin Nagler
Mother in law of alumni Ra"M Rav David Lebor and Dr. Pinchas Ackerman, and grandmother and great-grandmother of numerous grandchildren and great-grandchildren throughout the world including many raised and educated in the Sha'alvim Educational Village and Nof Ayalon